Close

Billig. Enkelt. Trygt.

PRISGARANTI

Media 1 leverer kundeaviser til lavere priser gjennom Åpen bok forhandlinger basert på dokumenterte tilbudspriser, trykkspesifikasjoner og produksjonstider godkjent av begge parter.

KVALITETSGARANTI

Media 1 etterstreber å opprettholde samme kvalitetsnivå for produksjon av alle kundeaviser som leveres i henhold til inngått avtale.

LEVERINGSGARANTI

Media 1 leverer kundeaviser i henhold til oppsatt og avtalt produksjonsplan.

SALGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsvilkår i henhold til Media 1 Norge AS standard samarbeidsavtale samt salgs- og leveringsbestemmelser for den grafiske bransje.