Close

Historien om kundeaviser og ettøringer, eller hvorfor vi garanterer deg minst 1 øre lavere pris på det du betaler pr stk for dine kundeaviser i 2018. Vi kaller det Åpen bok…

Åpen bok betyr rett og slett at både du og vi spiller med åpne kort.

I praksis betyr det at du forteller oss hva du skal betale pr stk for kundeavisene dine i 2018 og vi gir deg en pris som garantert ligger minimum ett øre pr stk under den prisen du oppgir og dokumenterer. Kanskje kan vi tilby deg både 2 og 3 øre under…

Hvordan vi klarer å gi deg en lavere pris? Sensommer og høst er høysesong for prising av større produksjoner. De fleste trykkeriene får mange forespørsler – men sitter igjen med få nye oppdrag. Dette utnytter vi og via

vårt store kontaktnett kan vi garantere at du vil oppnå minimum 1 øre lavere stykkpris pr kundeavis enn du skal betale i 2018. Og se ikke bort fra at f. eks. små endringer i format og papirkvalitet kan gi ytterligere besparelser.

Hvor mye du sparer? Du kan selv regne ut hvor mye du sparer ved å legge sammen antallene på alle dine distribusjoner og multiplisere med kr 0,01. Distribuerer du, si 25 millioner kundeaviser totalt, sparer du 250.000 kroner. Blir vi enige om 2 øre lavere pris enn det du har, sparer du 500.000 kroner. Penger du kan bruke til å øke markedstrykket ytterligere…

Hurtigsvar

Garanti

Tilbudsapp

kundeavis.no

Få tilbud

Om oss

Ett øre her og ett øre der. Det blir fort penger av det!

Om Media 1 Norge A/S

Media 1 Norge A/S ble etablert i 1971. Trykking og distribusjon av kundeaviser  for varehandelen har vært vår kjernevirksomhet de siste 25 årene. Vi tilbyr også digital publisering på alle digitale flater, inklusive interaktive løsninger samt lojalitetsprogrammer.